Díky krajské dotaci získají Malenovice do konce roku studii likvidace odpadních vod

27. srpna 2019, 08:12

Dne 20. srpna 2019 byla podepsána smlouva se společností Aquecon na pořízení „Studie likvidace odpadních vod obce Malenovice“. Tímto dnem začíná běžet čtyřměsíční lhůta na její vyhotovení. Tři čtvrtiny nákladů, tedy 149 000 Kč, budou uhrazeny formou dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“.
Do konce roku bychom tak měli mít k dispozici zásadní podklad pro další rozhodování v otázce, za jakých okolností a zda vůbec je reálné budovat v Malenovicích kanalizaci, případně jakým jiným způsobem může obec zlepšit situaci s odpadními vodami.