E-mailová komunikace s občany

26. května 2020, 08:51

V rámci zefektivňování komunikace s občany plánuje obecní úřad rozšířit rozesílání zpráv i na e‑mailovou formu. Zájemce o tento způsob informování žádáme, aby na adresu poslali zprávu ve znění: Souhlasím, aby na mou e-mailovou adresu byly zasílány informace obecního úřadu v Malenovicích.