Informace o platbě za odpady

6. května 2019, 11:59

Pokyny k platbě za TKO:

Občané s trvalým pobytem v obci Malenovice platí 450,- za osobu, splatnost do konce března daného roku.
Majitelé rektreačních objektů platí 500,- za objekt a rok, splatnost do konce června daného roku.
Poplatky je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadu, nebo bankovním převodem na účet: 107-6963890277/0100 - KB, a.s.
Při platbě na účet uveďte, prosím, do zprávy pro příjemce příjmení plátce a popisné/evidenční číslo nemovitosti.