Informace o přerušení dodávky elektrické energie

23. srpna 2017, 11:04 | Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne : 14.09.2017 od : 07:00 hod do : 17:00 hod.
v lokalitě : Malenovice - Malenovice
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Přílohy: