Informace o přerušení dodávky elektrické energie v říjnu 2014

K přerušní doávky elektrické energie dojde v termínech 20., 22., 24. a 29.10. podle přiloženého harmonogramu.

1. oblast

Termín - dne : 20., 22. a 29. října 2014
Čas: od 07:30 do 16:30 hod.

 

2. oblast

Termín - dne : 24. 10. 2014
Čas: od 07:30 do 16:30 hod.

Přílohy: