Informace pro obce ze zasedání Krizového štábu Moravskoslezského kraje

25. března 2020, 16:54

 
1. Opětovně vyzýváme občany, aby nenavštěvovali své babičky a dědečky, které tím mohou za současné situace ohrozit. Buďte s nimi v kontaktu jiným způsobem, než osobní návštěvou, zajistěte jim nákup a vše potřebné.
 
2. Vyzýváme provozovatele parkovišť, aby zvedli závory na parkovištích. Dotýkání se automatických tlačítek velkým množství lidí zvyšuje možnost přenosu nákazy.
 
3. Vyzýváme pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, aby, pokud se u nich projeví jakékoliv příznaky nákazy, nechodili do práce.
 
4. Vyzýváme provozovatele sanitních služeb, aby při převozu pacientů dodržovali maximální hygienu, zajistili pro pacienty ochranné pomůcky a omezili počet převážených. Nejlépe pouze 1 pacient nebo pouze rodinní příslušníci (např. rodič + dítě).
 
5. Není možné sdělovat obcím jména nakažených pacientů. Pro medializaci jsou hranicí ORP.
 
6. Vyzveme ústřední krizový štáb, aby pozitivním způsobem řešil problematiku tzv. pendlerů. Dále vyzveme ústřední krizový štáb, aby všichni občané, kteří se vrací do Prahy (přílety ze zahraničí) se přihlásili a byla zajištěna bezpečnost (aby lidé nejezdili vlaky např. do Ostravy a až pak se přihlásili na KHS OVA).
 
 
Ing. Tomáš Zuber
vedoucí oddělení pro krizové řízení
odbor kancelář hejtmana kraje