Návrh výroku územního rozhodnutí, Veřejná vyhláška - manž. Dudkovi

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.10.2007

Svěšeno:

24.10.2007

5. října 2007, 07:34

Přílohy:

 

 

 

Další informace

Pro občany

Pro turisty