Několik slov a čísel k předpokládaným dopadům koronakrize, kompenzačního bonusu a daňového balíčku na obec Malenovice

4. června 2020, 11:29

Vážení a milí spoluobčané,

 

předpokládám, že jste již v médiích zaznamenali, že koronavirová krize, respektive její ekonomické dopady, ovlivní výrazně také obecní rozpočty. Protože jsem přesvědčen, že máte v této věci plné právo na konkrétní informace, dovolím si k tomuto tématu pár slov a čísel.

 

Schválený obecní rozpočet pro letošní rok počítal s celkovými příjmy ve výši lehce přes 12 milionů. Zhruba 8 milionů z této částky přitom představují tzv. sdílené daně. U nich se nyní v důsledku krize předpokládá 20% propad. Lze tedy očekávat, že kvůli epidemii jako takové budou letos příjmy obecního rozpočtu nižší o cca 1,5 milionu.

Druhým – sice nižším, ale nutno říci o to problematičtějším – je dopad tzv. kompenzačního bonusu a daňového balíčku. Pomoc živnostníkům (jistě potřebnou) totiž stát přenesl přibližně z 25 % na obce. Malenovický rozpočet tímto krokem přijde o dalších téměř 900 tisíc. A protože ve skutečnosti neexistuje nic takového jako „obecní peníze“ – jsou to vždy peníze nás občanů – můžeme říct, že každý z nás přispěje na toto opatření více než tisícikorunou.

 

Zvládli jsme nošení roušek, které jsme si svépomocí obstarali. Zvládli jsme i ostatní zmatky a nástrahy koronakrize. Osobně jsem však přesvědčen, že bychom za to neměli být trestáni spoluúčastí na opatřeních, kvůli nimž stát tak navyšuje schodek rozpočtu o stovky miliard.

 

Pavel Kuběna

starosta obce Malenovice