Obecně závazná vyhláška obce Malenovice č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

30.06.2020

Vyvěšeno do:

16.07.2020

30. června 2020, 09:16

Přílohy: