Obecně závazná vyhláška obce Malenovice č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.06.2020

Svěšeno:

16.07.2020

30. června 2020, 09:16

Přílohy: