Obecně závazná vyhláška obce Malenovice č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

30.06.2020

Vyvěšeno do:

16.07.2020

30. června 2020, 09:23

Přílohy: