Obecně závazná vyhláška obce Malenovice č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.06.2020

Svěšeno:

16.07.2020

30. června 2020, 09:42

Přílohy: