Formuláře ke stažení

HLÁŠENÍ k místnímu poplatku z pobytu

10. února 2020, 11:59 | dle obecně závazné vyhlášky Obce Malenovice č. 2/2019

 

 

 

Oznámení o vzniku povinnosti k místnímu poplatku z pobytu

10. února 2020, 11:55 | dle obecně závazné vyhlášky Obce Malenovice č. 2/2019

 

 

 

Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les

18. listopadu 2019

 

 

 

Žádost o dotaci

8. října 2019, 11:46

 

 

 

Formulář pro návrh na pořízení změny územního plánu

3. dubna 2019, 13:43

 

 

 

1.rozpočtové opatření Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.04.2017

Svěšeno:

21.04.2018

21. dubna 2017, 07:55

 

 

 

Ohlášení drobné stavby

18. dubna 2007, 11:55

 

 

 

Povolení ke zřízení sjezdu

18. dubna 2007, 11:54

 

 

 

Žádost o povolení zvlášního užívání místní komunikace

18. dubna 2007, 11:54

 

 

 

Přiznání k rekreačnímu a ubytovacímu poplatku

18. dubna 2007, 11:52

 

 

 

Strana výpisu

1