Samospráva a obecní úřad

 

 Samospráva

Členové zastupitelstva:           

Mgr. Pavel Kuběna - starosta ()

Ing. Zdeněk Chlopčík - místostarosta  ()

René Havrlant                             ()

MUDr. Lubomír Blaha, MBA       ()               

Ing. Miluše Plevová                    (

JUDr. Vladimír Malarz                 ()          

Ing. Miroslav Sajdl                      ()

 

Finanční výbor:

     Předseda:                               René Havrlant   

     Členové:                                 Ing. Jiří Kaiser

                                                    Ing. Miroslav Sajdl

 

Kontrolní výbor:

     Předseda:                               Ing. Miluše Plevová

     Členové:                                 MUDr. Lubomír Blaha

                                                    Mgr. Martin Smutný

 

Obecní úřad

Starosta:                                    Mgr. Pavel Kuběna

Místostarosta:                           Ing. Zdeněk Chlopčík

Referentka OÚ:                         Dagmar Chromčáková, DiS.

 

Účetní OÚ:                                 Andrea Štihlová

 

Kulturní a občansko-sociální komise

     Předseda:                             Emilie Koribaničová

     Členové:                               Andrea Štihlová

                                                  Daniela Zlá

 

Sportovní komise

     Předseda:                             Karel Fiedor

     Členové:                               Robin Maderský

                                                Václav Drabina

                                                Ing. Antonín Plucnara

 

Komise životního prostředí:

     Předseda:                           Adolf Raška

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.12.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

3. prosince 2019, 14:00

 

 

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení MSK 138403/2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.09.2019

Svěšeno:

10.10.2019

24. září 2019, 13:43

 

 

 

Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy - červen 2017

7. června 2017, 07:35