Úřední deska

Závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy jehož součástí je: Závěrečný účet za rok 2017,Komentář k ZÚ roku 2017,Inventarizační zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Výkaz pro hodnocení plnění

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

19.04.2018

Vyvěšeno do:

19.05.2018

19. dubna 2018, 08:24

 

 

 

Schválené rozpočtové opatření na 1. schůzi Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

19.04.2018

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

19. dubna 2018, 08:22

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

16.04.2018

Vyvěšeno do:

16.05.2018

16. dubna 2018, 13:11

 

 

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Oprava MK na parc. č. 1057/10 k.ú. Malenovice (Ke Mlýnku)

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.04.2018

Vyvěšeno do:

12.05.2018

12. dubna 2018, 10:50

 

 

 

Zápis ze 16. zasedání zastupitelstva obce

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

09.04.2018

Vyvěšeno do:

09.05.2018

9. dubna 2018, 08:11

 

 

 

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na stavební práce

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

28.03.2018

Vyvěšeno do:

27.04.2018

28. března 2018, 10:16

 

 

 

Směrnice S-01-2018 o zadávání veřejných zakázek

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

27.03.2018

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

27. března 2018, 11:56

 

 

 

Úprava rozpočtu č. 2/2018

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

26.03.2018

Vyvěšeno do:

25.03.2019

26. března 2018, 08:32

 

 

 

Úprava rozpočtu č. 1/2018

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

26.03.2018

Vyvěšeno do:

25.03.2019

22. března 2018, 11:12

 

 

 

Aktualizace seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků - Výzva

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

14.03.2018

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

14. března 2018, 14:28

 

 

 

Strana výpisu

1

 

Další informace

Archiv úřední desky