Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy MSK č.j. SVS/2017/063261-T

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.05.2017

Vyvěšeno do:

24.06.2017

25. května 2017, 09:29

 

 

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování územního řízení, pozvání k ústnímu jednání a oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

23.05.2017

Vyvěšeno do:

22.06.2017

23. května 2017, 12:00

 

 

 

Zahájení aktualizace BPEJ

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

23.05.2017

Vyvěšeno do:

22.06.2017

23. května 2017, 10:48

 

 

 

Závěrečný účet hospodaření obce Malenovice za rok 2016, Účetní závěrka za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice za rok 2016

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

15.05.2017

Vyvěšeno do:

14.06.2017

15. května 2017, 09:26

 

 

 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

02.05.2017

Vyvěšeno do:

01.06.2017

2. května 2017, 09:11

 

 

 

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

27.04.2017

Vyvěšeno do:

01.06.2017

27. dubna 2017, 11:19

 

 

 

1.rozpočtové opatření Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

21.04.2017

Vyvěšeno do:

21.04.2018

21. dubna 2017, 07:55

 

 

 

Aktualizace seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

21.03.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

21. března 2017, 08:09

 

 

 

Návrh rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko -Beskydy na rok 2017, schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2017, rozpočtový výhled na rok 2018 a na rok 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

16.03.2017

Vyvěšeno do:

16.03.2018

16. března 2017, 08:19

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.07.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

12. července 2016, 08:19

 

 

 

Strana výpisu

1

 

Další informace

Archiv úřední desky