Úřední deska

Záměr uzavřít Smlouvu o pachtu a provozování vodního díla - č. 00576964/SONP/FM/V/2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

22.09.2017

Vyvěšeno do:

22.10.2017

22. září 2017, 10:11

 

 

 

Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - 3. změna rozpočtu dle platné rozpočtové skladby

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

19.09.2017

Vyvěšeno do:

19.10.2017

19. září 2017, 08:30

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

18.09.2017

Vyvěšeno do:

18.10.2017

18. září 2017, 10:40

 

 

 

Veřejná vyhláška - Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

08.09.2017

Vyvěšeno do:

08.10.2017

8. září 2017, 14:57

 

 

 

Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

01.09.2017

Vyvěšeno do:

01.10.2017

1. září 2017, 08:15

 

 

 

Nařízení Krajské veterinární správy MSK č.j. SVS/2017/101422-T

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

31.08.2017

Vyvěšeno do:

30.09.2017

31. srpna 2017, 08:27

 

 

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Malenovice,Satina - prodloužení vodovodu

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

29.08.2017

Vyvěšeno do:

28.09.2017

29. srpna 2017, 10:06

 

 

 

Schválený závěrečný účet za rok 2016, Úprava rozpočtu č. 1/2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

28.06.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

28. června 2017, 15:04

 

 

 

Schválený Závěrečný účet roku 2016 a Schválené rozpočtové opatření č. 2 - Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

26.06.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

26. června 2017, 13:29

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o projednávání "Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Malenovice"

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

07.06.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

7. června 2017, 10:28

 

 

 

Strana výpisu

1

 

Další informace

Archiv úřední desky