Úřední deska

Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

06.08.2014

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových údaje o nemovitých věcech,
u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.

 

 

 

Strana výpisu

9

 

Další informace

Archiv úřední desky