Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o projednávání "Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Malenovice"

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

07.06.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

7. června 2017, 10:28

 

 

 

Závěrečný účet hospodaření obce Malenovice za rok 2016, Účetní závěrka za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice za rok 2016

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

15.05.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

15. května 2017, 09:26

 

 

 

Aktualizace seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

21.03.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

21. března 2017, 08:09

 

 

 

Schválený rozpočet obce na rok 2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

19.12.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

19. prosince 2016, 09:59

 

 

 

Návrh rozpočtu obce Malenovice na rok 2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

23.11.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

23. listopadu 2016, 10:17

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.07.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

12. července 2016, 08:19

 

 

 

Územní plán Malenovice - Právní stav po vydání změny č.2

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.05.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

25. května 2016, 09:21

 

 

 

Změna č. 2 územního plánu Malenovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.04.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

11. dubna 2016, 08:54 | O Z N Á M E N Í – I N F O R M A C E

o vydání a uložení „Změny č. 2 územního plánu Malenovice – opatření obecné povahy“
dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Malenovice jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Malenovice dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje ve smyslu § 165 stavebního zákona, že dne 07. 04. 2016 byla vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Malenovice Změna č. 2 územního plánu Malenovice, která nabyla účinnosti dne 26. 04. 2016.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:
• Obecní úřad Malenovice, Malenovice 85, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
• Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava
• Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
• Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Malenovice, Malenovice 85, 739 11

 

 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

22.01.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

22. ledna 2016, 09:44

 

 

 

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

13.10.2015

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

13. října 2015, 09:09

 

 

 

Strana výpisu

9

 

Další informace

Archiv úřední desky