Úřední deska

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.03.2015

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

17. března 2015, 09:50

 

 

 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí obce Malenovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

05.01.2015

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

5. ledna 2015, 08:41

 

 

 

Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

06.08.2014

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových údaje o nemovitých věcech,
u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.

 

 

 

Strana výpisu

10

 

Další informace

Archiv úřední desky