Archiv úřední desky

Závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy jehož součástí je: Závěrečný účet za rok 2017,Komentář k ZÚ roku 2017,Inventarizační zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Výkaz pro hodnocení plnění

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.04.2018

Svěšeno:

19.05.2018

19. dubna 2018, 08:24

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.04.2018

Svěšeno:

16.05.2018

16. dubna 2018, 13:11

 

 

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Oprava MK na parc. č. 1057/10 k.ú. Malenovice (Ke Mlýnku)

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.04.2018

Svěšeno:

12.05.2018

12. dubna 2018, 10:50

 

 

 

Zápis ze 16. zasedání zastupitelstva obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.04.2018

Svěšeno:

09.05.2018

9. dubna 2018, 08:11

 

 

 

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na stavební práce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.03.2018

Svěšeno:

27.04.2018

28. března 2018, 10:16

 

 

 

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Malenovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.03.2018

Svěšeno:

18.04.2018

19. března 2018, 11:19

 

 

 

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu - "Pořízení kompostérů pro obec Malenovice"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.03.2018

Svěšeno:

14.04.2018

15. března 2018, 11:02

 

 

 

Program 16. zasedání zastupitelstva obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.03.2018

Svěšeno:

04.04.2018

5. března 2018, 09:57

 

 

 

Záměr převodu hmotné nemovité věci z vlastnictví obce - parc. č. 1116/1

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.02.2018

Svěšeno:

29.03.2018

27. února 2018, 12:23

 

 

 

Usnesení Č.j. 170 Ex 464/17-78

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.02.2018

Svěšeno:

28.03.2018

26. února 2018, 08:05

 

 

 

Strana výpisu

1 ...