Archiv úřední desky

Oznámení o záměru pronajmout prostory nemovitého objektu - budova bez čísla popisného na parc. č. st. 124 (bývalá obecní váha, resp. konzum), k. ú. Malenovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.09.2020

Svěšeno:

21.09.2020

1. září 2020, 12:25

 

 

 

Oznámení o záměru prodat pozemek ve vlastnictví obce - parc. č. 1294/1 zahrada, k. ú. Malenovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.09.2020

Svěšeno:

21.09.2020

1. září 2020, 12:19

 

 

 

Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - Druhá změna rozpočtu dle platné rozpočtové skladby

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.07.2020

Svěšeno:

21.08.2020

22. července 2020, 10:19 | Rozpočtové opatření schváleno na schůzi dne 1.7.2020.

 

 

 

Vnitřní směrnice obce č. S1/2020

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.06.2020

Svěšeno:

16.07.2020

30. června 2020, 11:32 | O URČENÍ PODMÍNEK NA ZAJIŠTĚNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ A SVOZU ODPADU PODOBNÉHO KOMUNÁLNÍMU PRO PODNIKATELE

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Malenovice č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.06.2020

Svěšeno:

16.07.2020

30. června 2020, 09:42

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Malenovice č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.06.2020

Svěšeno:

16.07.2020

30. června 2020, 09:16

 

 

 

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.05.2020

Svěšeno:

09.06.2020

22. května 2020, 09:53

 

 

 

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.04.2020

Svěšeno:

29.05.2020

29. dubna 2020, 14:51

 

 

 

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.04.2020

Svěšeno:

27.05.2020

27. dubna 2020, 11:10

 

 

 

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí – Veřejná vyhláška, opatření obené povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.04.2020

Svěšeno:

23.04.2020

8. dubna 2020, 10:35

 

 

 

Strana výpisu

1 ...