Archiv úřední desky

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č.j. 065 EX 03071/14-584

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.02.2018

Svěšeno:

10.03.2018

8. února 2018, 08:11

 

 

 

Opis výsledku hlasování v Malenovicích - II. kolo volby prezidenta ČR

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.01.2018

Svěšeno:

28.02.2018

29. ledna 2018, 14:48

 

 

 

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.12.2017

Svěšeno:

21.01.2018

22. prosince 2017, 08:32

 

 

 

Svolání 15.zasedání zastupitelstva obce Malenovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.12.2017

Svěšeno:

14.01.2018

15. prosince 2017, 09:32

 

 

 

Oznámení o době a místu konání voleb - volba prezidenta ČR

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.12.2017

Svěšeno:

04.02.2018

6. prosince 2017, 11:48

 

 

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - "Oprava zpevněných ploch dvorního traktu včetně odkanalizování"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.12.2017

Svěšeno:

04.01.2018

5. prosince 2017, 12:55

 

 

 

Záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu a provozování vodního díla

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.11.2017

Svěšeno:

30.12.2017

30. listopadu 2017, 08:57

 

 

 

Vyhlášení popisu věci - výzva čj. KRPT-220702-99/TČ-2017-070271-111

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.11.2017

Svěšeno:

15.12.2017

15. listopadu 2017, 08:38

 

 

 

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na stavební práce - Chodník podél silnice III/48418 k.ú. Malenovice v úseku MK č. 5b - penzion Rajská bouda

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.11.2017

Svěšeno:

14.12.2017

14. listopadu 2017, 12:26

 

 

 

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na stavební práce - Oprava zpevněných ploch dvorního traktu včetně odkanalizování

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.11.2017

Svěšeno:

14.12.2017

14. listopadu 2017, 12:18

 

 

 

Strana výpisu

1 ...