Archiv úřední desky

Program 17. zasedání zastupitelstva obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.06.2018

Svěšeno:

13.07.2018

13. června 2018, 08:59

 

 

 

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 5.- 6.10.2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.06.2018

Svěšeno:

13.07.2018

13. června 2018, 08:57

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

11.06.2018

Svěšeno:

11.07.2018

11. června 2018, 09:52

 

 

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Zpevněná plocha pro separaci odpadů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.05.2018

Svěšeno:

22.06.2018

23. května 2018, 09:30

 

 

 

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na stavební práce - Zpevněná plocha pro separaci odpadů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.05.2018

Svěšeno:

09.06.2018

10. května 2018, 12:57

 

 

 

Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - schválené rozpočtové opatření na 2. schůzi dne 2.5.2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.05.2018

Svěšeno:

01.06.2018

2. května 2018, 13:37

 

 

 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.04.2018

Svěšeno:

05.06.2018

26. dubna 2018, 08:04

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.04.2018

Svěšeno:

05.06.2018

26. dubna 2018, 07:53

 

 

 

Závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy jehož součástí je: Závěrečný účet za rok 2017,Komentář k ZÚ roku 2017,Inventarizační zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Výkaz pro hodnocení plnění

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.04.2018

Svěšeno:

19.05.2018

19. dubna 2018, 08:24

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.04.2018

Svěšeno:

16.05.2018

16. dubna 2018, 13:11

 

 

 

Strana výpisu

1 ...