Územní plán

Územní studie zastavitelných ploch Z16, Z17, Z18, Z33, Z34, Z35 Malenovice

11. května 2020

 

 

 

„Zpráva o uplatňování územního plánu Malenovice za období 08/2012 – 05/2017“.

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

13.03.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

13. března 2019, 13:47

 

 

 

Územní plán Malenovice - Právní stav po vydání změny č.2

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.05.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

25. května 2016, 09:21

 

 

 

Změna č. 2 územního plánu Malenovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.04.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

11. dubna 2016, 08:54 | O Z N Á M E N Í – I N F O R M A C E

o vydání a uložení „Změny č. 2 územního plánu Malenovice – opatření obecné povahy“
dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Malenovice jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Malenovice dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje ve smyslu § 165 stavebního zákona, že dne 07. 04. 2016 byla vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Malenovice Změna č. 2 územního plánu Malenovice, která nabyla účinnosti dne 26. 04. 2016.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:
• Obecní úřad Malenovice, Malenovice 85, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
• Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava
• Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
• Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Malenovice, Malenovice 85, 739 11

 

 

 

Územní studie "Možnosti územního rozvoje obce Malenovice"

9. listopadu 2015, 14:20

 

 

 

Změna č. 1 Územního plánu Malenovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.12.2012

Svěšeno:

15.01.2013

17. prosince 2012, 08:13

 

 

 

Územní plán obce Malenovice

12. srpna 2008, 12:33