Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.12.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

3. prosince 2019, 14:00

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.12.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

3. prosince 2019, 13:58

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.12.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

3. prosince 2019, 13:55

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

10.06.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

10. června 2019, 07:25

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.07.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

12. července 2016, 08:19

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.09.2011

Svěšeno:

06.10.2011

22. září 2011, 08:11

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místních poplatcích v obci Malenovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.09.2011

Svěšeno:

06.10.2011

22. září 2011, 08:07

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.11.2009

Svěšeno:

12.12.2009

13. listopadu 2009, 10:29

 

 

 

Veřejná vyhláška - Oznámení opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán obce Malenovice

7. července 2008, 14:53

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č.4/2004 o ochraně pořádku, čistoty a dodržování nočního klidu v obci Malenovice

9. ledna 2008, 13:36

 

 

 

Strana výpisu

1