Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.07.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

12. července 2016, 08:19

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.09.2011

Svěšeno:

06.10.2011

22. září 2011, 08:11

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místních poplatcích v obci Malenovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.09.2011

Svěšeno:

06.10.2011

22. září 2011, 08:07

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.11.2009

Svěšeno:

12.12.2009

13. listopadu 2009, 10:29

 

 

 

Veřejná vyhláška - Oznámení opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán obce Malenovice

7. července 2008, 14:53

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č.4/2004 o ochraně pořádku, čistoty a dodržování nočního klidu v obci Malenovice

9. ledna 2008, 13:36

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.12.2007

Svěšeno:

27.12.2007

13. prosince 2007, 09:45 | shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v obci Malenovice

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích v obci Malenovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.12.2007

Svěšeno:

27.12.2007

13. prosince 2007, 09:43

 

 

 

Dražební vyhláška - opakovaná dražba

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.10.2006

Svěšeno:

14.11.2006

17. října 2006, 13:29

 

 

 

Strana výpisu

2