Zasedání zastupitelstva

 

Jednací řád zastupitelstva obce Malenovice

 

 

 

 

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Malenovice konaného dne 22.3.2006, v 18.00 hod.

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.03.2006

Svěšeno:

26.04.2006

28. března 2006, 13:55 | v budově Obecního úřadu v Malenovicích.
Za přítomnosti 9 členů ZO, 20 hostů dle prezenční listiny.

 

 

 

Strana výpisu

... ...