Od srpna ke Korýtku jen pěšky nebo na kole - AKTUALIZOVÁNO

8. července 2020, 19:23

Na základě jednání s Lesy ČR, coby vlastníkem komunikace, a správou CHKO bude od srpna letošního roku cesta ke Korýtku osazena značkou typu B11 (zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům). Zespoda nad horní odbočkou k chatovišti (tedy nikoli u chaty Rosa, ale výše, než bylo původně avizováno), shora za odbočkou k POMĚ - viz mapka.

Občané, kteří mají své nemovitosti za těmito značkami, mohou vyřídit bezplatně výjimky z tohoto zákazu na Lesní správě Frýdek-Místek. Bližší informace o možnostech podání žádosti najdete na webové adrese https://lsfrydekmistek.lesycr.cz pod odkazem „Informace k výjimkám vjezdu“, nebo u pana Radima Stanovského na tel. 956 110 107 (v pracovních dnech, 6:00 – 15:00).
Věříme, že tímto opatřením dojde nejen ke zvýšení bezpečnosti - zvlášť v zimních měsících, kdy tam často musí nerozvážné řidiče tahat traktor, ale zamezí se také parkování u Korýtka, což je jedno z nejhezčích turistických odpočívadel u nás, z nějž je však nyní spíše nevzhledné parkoviště. Příroda, pěší turistika a cykloturistika by v této lokalitě jistě měly mít přednost před pohodlností motoristů.

Přílohy: