OZNÁMENÍ O SNÍŽENÍ SAZBY DPH U VODNÉHO

3. května 2020, 20:14 | Na základě zákona č. 256/2019 Sb., dochází s účinností od 1. 5. 2020 k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod do 2. snížené sazby DPH, tedy na 10 %.

Cena v Kč/m3:

Voda pitná (vodné) 41,10 (bez DPH) 45,21 (včetně DPH)
Voda odvedená (stočné) 36,50 (bez DPH) 40,16 (včetně DPH).