OZNÁMENÍ o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

13.06.2017

Vyvěšeno do:

18.07.2017

13. června 2017, 10:28

Přílohy: