Oznámení o záměru prodat pozemek ve vlastnictví obce - parc. č. 1294/1 zahrada, k. ú. Malenovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.09.2020

Svěšeno:

21.09.2020

1. září 2020, 12:19

Přílohy: