Oznámení o záměru prodat pozemek ve vlastnictví obce - parc. č. 1294/1 zahrada, k. ú. Malenovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

01.09.2020

Vyvěšeno do:

21.09.2020

1. září 2020, 12:19

Přílohy: