Oznámení o záměru pronajmout prostory nemovitého objektu - budova bez čísla popisného na parc. č. st. 124 (bývalá obecní váha, resp. konzum), k. ú. Malenovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.09.2020

Svěšeno:

21.09.2020

1. září 2020, 12:25

Přílohy:

 

 

 

Další informace

Archiv úřední desky