Oznámení o záměru pronajmout prostory nemovitého objektu - budova bez čísla popisného na parc. č. st. 124 (bývalá obecní váha, resp. konzum), k. ú. Malenovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

01.09.2020

Vyvěšeno do:

21.09.2020

1. září 2020, 12:25

Přílohy: