Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na stavební práce - Oprava zpevněných ploch dvorního traktu včetně odkanalizování

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

14.11.2017

Vyvěšeno do:

14.12.2017

14. listopadu 2017, 12:18

Přílohy: