Poplatky za odvoz a likvidaci odpadků

3. ledna 2019, 11:56

Občané Malenovic mohou od ledna 2019 platit za odvoz a likvidaci odpadů. Částka pro občany trvale žijící v obci je stejná jako v loňském roce, a to 450 za osobu na rok. Pro majitele rekreačních objektů, kteří v naší obci nemají trvalé bydliště, se částka rovněž nemění a zůstává ve výši 500 za objekt na rok. Současně s platbou budou vydány nálepky na popelnice platné pro rok 2019. Upozorňujeme všechny, že neoznačené popelnice nebudou od 1. dubna 2019 vyvezeny.