POZOR ! Změna termínu - HARMONOGRAM SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU

21. dubna 2020, 09:07 | Původní termín 25. 4. 2020 ZRUŠEN. Náhradní termín je 27. 6. 2020 s tím, že místo i časy zůstávají stejné.

parkoviště u Rajské boudy (konečná)  8:30 - 8:45

parkoviště před Obecním domem  8:55 - 9:10

Přílohy: