Pozvánka k veřejnému projednání návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

27.07.2020

Vyvěšeno do:

14.08.2020

27. července 2020, 10:57

Přílohy: