Přerušení dodávky elektrické energie dne 8.3.2018 od 7-15h

28. února 2018, 08:41 | Seznam plánovaných odstávek v období od 28.02.2018 pro obec Malenovice

- okres Frýdek-Místek , PSČ 73911
08.03.2018 (07:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060578691


Malenovice


Malenovice

121 , 190 , 199 , 200 , 202 , 212 , 232 , 235 , 105 , 230 , 236 , 237 , 244 , 258 , 28 , 301 , 327 , 354 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50/226 , 52 , 53 , 76 , 9000/187 , 9002/28 , 9007/186 , 9008/188 , 9009/189 , 9097/173 , 9134/233 , 9135/231 , 9139/227 , 9168/204 , 9187/247 , 92 , 9242/207 , 9244/213 , 9309/191 , 9315/194 , 9324/217 , 9363/197 , parc.č. 792/2


Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.