Myslivci

Myslivecké sdružení Borová Malenovice

 

     Naše sdružení hospodaří na 650 ha honební plochy v obcích Nová Ves a Malenovice. Toto území je ohraničeno na západě řekou Ostravicí, ze severu katastrální hranicí obce Lubno od Harcovského mostu, z východu účelovými komunikacemi (Brouk a Babka, Bytostav - KAM, Korýtko, sjezdovka TJ Sokol a nad Holínkou) a z jižní strany hranicí obce Ostravice zpět k řece.

     Sdružení 19 členů převážně z těchto obcí. Tito členové se obětavě starají o dobrý zdravotní a fyzický stav zvěře. Především dobrým přikrmováním hlavně v zimních měsících objemovým a jadrným krmivem pořizovaným na vlastní náklady i s přispěním obce.

    V naší honitbě se trvale vyskytuje zvěř srnčí a zaječí. V době nouze a vysoké sněhové pokrývky v oblasti Lysé hory k nám schází i zvěř jelení a černá, kterou také intenzivně přikrmujeme, abychom zabránili finančně náročným škodám na soukromých lesích a zemědělských kulturách.

    V případě jakýchkoli problémů týkajících se myslivosti v této honitbě (srážka s autem, pytláctví, úhyn zvěře, atd.) prosím, kontaktujte tyto určené osoby jmenované ve Frýdlantě nad Ostravicí jako myslivecká stráž. Tyto osoby jsou oprávněné řešit tyto situace s PČR  a jinými příslušnými orgány.

Jsou to:

 

Peter Rybovič - tel. 602 783 926

Petr Dužik -  tel. 723 735 632 

Rostislav Foldyna ml.  - tel. 737 922 337

 

myslivci.jpg