Aktuality

Schválený střednědobý výhled na r. 2021,2022 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.12.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

11. prosince 2019, 16:26

 

 

 

Schválený rozpočet na r. 2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.12.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

11. prosince 2019, 16:17

 

 

 

Informace pro vlastníky lesa

11. prosince 2019, 09:31 | Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018

 

 

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.12.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

11. prosince 2019, 08:58 | Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-1622 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.

 

 

 

Program 8. zasedání zastupitelstva obce Malenovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.12.2019

Svěšeno:

20.12.2019

9. prosince 2019, 13:53

 

 

 

UPOZORNĚNÍ Krajské veterinární správy

6. prosince 2019, 12:46

 

 

 

Oznámení o Záměru obce prodat pozemek v jejím vlastnictví

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.12.2019

Svěšeno:

20.12.2019

4. prosince 2019, 14:31

 

 

 

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020

4. prosince 2019, 13:43

 

 

 

Jízdní řád platný od 15. 12. 2019

4. prosince 2019, 11:48

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.12.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

3. prosince 2019, 14:00

 

 

 

Strana výpisu

... 13 ...