Aktuality

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu čj. 12412/2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.04.2019

Svěšeno:

15.05.2019

15. dubna 2019, 13:20

 

 

 

Informace o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.4., 11.4. a 24.4.2019

8. dubna 2019, 14:00 | INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Malenovice, které se bude konat:
Dne Od Do
24.04.2019 7:30 12:00
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

 

 

 

Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Malenovice pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25. května 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.04.2019

Svěšeno:

07.07.2019

8. dubna 2019, 09:56

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.04.2019

Svěšeno:

07.06.2019

8. dubna 2019, 08:55

 

 

 

Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.04.2019

Svěšeno:

02.07.2019

3. dubna 2019, 14:40

 

 

 

Formulář pro návrh na pořízení změny územního plánu

3. dubna 2019, 13:43

 

 

 

Informace o uzavření obecního úřadu dne 4.4.2019

3. dubna 2019, 09:45

 

 

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.03.2019

Svěšeno:

03.07.2019

25. března 2019, 10:21

 

 

 

Pozvánka na DEN MATEK

21. března 2019, 11:40

 

 

 

Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

20.03.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

20. března 2019, 15:08

 

 

 

Strana výpisu

4 ...