Aktuality

OZNÁMENÍ O SNÍŽENÍ SAZBY DPH U VODNÉHO

3. května 2020, 20:14 | Na základě zákona č. 256/2019 Sb., dochází s účinností od 1. 5. 2020 k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod do 2. snížené sazby DPH, tedy na 10 %.

Cena v Kč/m3:

Voda pitná (vodné) 41,10 (bez DPH) 45,21 (včetně DPH)
Voda odvedená (stočné) 36,50 (bez DPH) 40,16 (včetně DPH).

 

 

 

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.04.2020

Svěšeno:

29.05.2020

29. dubna 2020, 14:51

 

 

 

Nově třídíme i kovy

28. dubna 2020, 19:32

 

 

 

Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

28.04.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

28. dubna 2020, 11:53

 

 

 

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.04.2020

Svěšeno:

27.05.2020

27. dubna 2020, 11:10

 

 

 

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Malenovice

24. dubna 2020, 08:22 | konaného den 16. 4. 2020, od 18:00 hodin

 

 

 

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Malenovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

21.04.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

21. dubna 2020, 11:45 | Konaného dne 16. 4. 2020 v Obecním domě

 

 

 

Strategický plán rozvoje obce Malenovice na období 2020 - 2025

17. dubna 2020, 09:14 | Strategický plán schválený na 9. zasedání zastupitelstva, dne 16. 4. 2020

 

 

 

Úřední hodiny Obecního úřadu

17. dubna 2020, 08:53 | Od pondělí 20. 4. se provoz Obecního úřadu vrací k normálu.

 

 

 

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí – Veřejná vyhláška, opatření obené povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.04.2020

Svěšeno:

23.04.2020

8. dubna 2020, 10:35

 

 

 

Strana výpisu

5 ...