Aktuality

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.04.2018

Svěšeno:

05.06.2018

26. dubna 2018, 08:04

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.04.2018

Svěšeno:

05.06.2018

26. dubna 2018, 07:53

 

 

 

Závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy jehož součástí je: Závěrečný účet za rok 2017,Komentář k ZÚ roku 2017,Inventarizační zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Výkaz pro hodnocení plnění

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.04.2018

Svěšeno:

19.05.2018

19. dubna 2018, 08:24

 

 

 

Schválené rozpočtové opatření na 1. schůzi Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

19.04.2018

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

19. dubna 2018, 08:22

 

 

 

Protidrogový vlak - REVOLUTION TRAIN TOUR 2018

19. dubna 2018, 08:13

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.04.2018

Svěšeno:

16.05.2018

16. dubna 2018, 13:11

 

 

 

Pozvánka na KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

16. dubna 2018, 07:53

 

 

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Oprava MK na parc. č. 1057/10 k.ú. Malenovice (Ke Mlýnku)

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.04.2018

Svěšeno:

12.05.2018

12. dubna 2018, 10:50

 

 

 

Zápis ze 16. zasedání zastupitelstva obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.04.2018

Svěšeno:

09.05.2018

9. dubna 2018, 08:11

 

 

 

Mikroregion - duben 2018

5. dubna 2018, 10:35

 

 

 

Strana výpisu

... 10 ...