Hlavní zprávy

Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

06.08.2014

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových údaje o nemovitých věcech,
u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.

 

 

 

Přerušení dodávky elektrické energie - v září

 

 

 

Přečtěte si na úřední desce!

Na úřední desce byly přidány nové dokumenty.

 

 

 

Změna úředních hodin během letních prázdnin

PONDĚLÍ; 8:00 - 16:30 hod.

 

 

 

Slavnostní zahájení provozu zastávky Malenovice - Božoň

Děti ani dospělí už nebudou muset chodit po krajnici cesty, ale mohou bezpečně nastoupit do autobusu na nové zastávce!

 

 

 

25. zasedání zastupitelstva - Program, Usnesení, Zápis

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.07.2014

Svěšeno:

14.08.2014

Konané dne 25. 6. 2014;
Program, Usnesení, Zápis

 

 

 

Slavnostní akademie kroužků CVČ U Rosničky

Přidány fotky ze Slavnostní akademie kroužků CVČ U Rosničky, která se konala ve čtvrtek 5. června v Hospodě Pod Borovou

 

 

 

Slavnostní koncert u příležitosti opravy varhan

18. května 2014 se konal v kostele sv. Ignáce na Borové slavnostní koncert u příležitosti opravení varhan

 

 

 

Písemná výzva - Rekonstrukce MK u Beránka

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.05.2014

Svěšeno:

29.06.2014

K podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na stavební práce - Rekonstrukce MK u Beránka

 

 

 

Den obce

Připravujeme Den obce, který se bude konat 13. 9. 2014

 

 

 

Strana výpisu

... 37 ...