Hlavní zprávy

E-mailová komunikace s občany

26. května 2020, 08:51

 

 

 

Upozornění k zaplacení místního poplatku za odpady

20. května 2020, 11:37

 

 

 

Konkurzní řízení na ředitele/-ku MŠ Lhotka

15. května 2020, 08:55

 

 

 

Územní studie zastavitelných ploch Z16, Z17, Z18, Z33, Z34, Z35 Malenovice

11. května 2020

 

 

 

Kominictví - komíny - kotle

4. května 2020, 13:05 | Revize kotlů na tuhá paliva. Revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol 16. 5. 2020. Bližší informace v příloze.

 

 

 

OZNÁMENÍ O SNÍŽENÍ SAZBY DPH U VODNÉHO

3. května 2020, 20:14 | Na základě zákona č. 256/2019 Sb., dochází s účinností od 1. 5. 2020 k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod do 2. snížené sazby DPH, tedy na 10 %.

Cena v Kč/m3:

Voda pitná (vodné) 41,10 (bez DPH) 45,21 (včetně DPH)
Voda odvedená (stočné) 36,50 (bez DPH) 40,16 (včetně DPH).

 

 

 

Nově třídíme i kovy

28. dubna 2020, 19:32

 

 

 

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Malenovice

24. dubna 2020, 08:22 | konaného den 16. 4. 2020, od 18:00 hodin

 

 

 

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Malenovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

21.04.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

21. dubna 2020, 11:45 | Konaného dne 16. 4. 2020 v Obecním domě

 

 

 

Strategický plán rozvoje obce Malenovice na období 2020 - 2025

17. dubna 2020, 09:14 | Strategický plán schválený na 9. zasedání zastupitelstva, dne 16. 4. 2020

 

 

 

Strana výpisu

5 ...