Hlavní zprávy

Veřejná vyhláška - Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.09.2017

Svěšeno:

08.10.2017

8. září 2017, 14:57

 

 

 

Informujeme občany, že 14. zasedání zastupitelstva obce dne 11.9.2017 se nekoná

6. září 2017, 15:21

 

 

 

Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.09.2017

Svěšeno:

01.10.2017

1. září 2017, 08:15

 

 

 

Nařízení Krajské veterinární správy MSK č.j. SVS/2017/101422-T

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.08.2017

Svěšeno:

30.09.2017

31. srpna 2017, 08:27

 

 

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Malenovice,Borová - prodloužení vodovodu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.08.2017

Svěšeno:

28.09.2017

29. srpna 2017, 10:06

 

 

 

Nařízení Státní veterinární správy Moravskoslezského kraje č.j. SVS/2017/100934-T

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.08.2017

Svěšeno:

24.09.2017

25. srpna 2017, 09:04

 

 

 

Informace o přerušení dodávky elektrické energie

23. srpna 2017, 11:04 | Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne : 14.09.2017 od : 07:00 hod do : 17:00 hod.
v lokalitě : Malenovice - Malenovice
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.08.2017

Svěšeno:

21.09.2017

22. srpna 2017, 07:51

 

 

 

Informace o změně dopravy a uzavírce ve Frýdlantě na ulici Hlavní

21. srpna 2017, 14:22

 

 

 

HARMONOGRAM sběru nebezpečného odpadu v Malenovicích 2.9.2017

21. srpna 2017, 13:48

 

 

 

Strana výpisu

... 9 ...