Hlavní zprávy

Úprava rozpočtu č. 3/2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.01.2018

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

3. ledna 2018, 13:50

 

 

 

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.12.2017

Svěšeno:

21.01.2018

22. prosince 2017, 08:32

 

 

 

Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2018, Schválený střednědobý výhled Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2019 a 2020, Schválené čtvrté rozpočtové opatření Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

18.12.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

18. prosince 2017, 13:19

 

 

 

Svolání 15.zasedání zastupitelstva obce Malenovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.12.2017

Svěšeno:

14.01.2018

15. prosince 2017, 09:32

 

 

 

Oznámení o době a místu konání voleb - volba prezidenta ČR

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.12.2017

Svěšeno:

04.02.2018

6. prosince 2017, 11:48

 

 

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - "Oprava zpevněných ploch dvorního traktu včetně odkanalizování"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.12.2017

Svěšeno:

04.01.2018

5. prosince 2017, 12:55

 

 

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - "Chodník podél silnice III/48418 k.ú. Malenovice v úseku MK č. 5b - Penzion Rajská bouda

5. prosince 2017, 11:39

 

 

 

Záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu a provozování vodního díla

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.11.2017

Svěšeno:

30.12.2017

30. listopadu 2017, 08:57

 

 

 

Prodej KUŘIC

29. listopadu 2017, 09:18

 

 

 

Rozpočtový výhled obce Malenovice na léta 2014-2021

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

29.11.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

29. listopadu 2017, 08:35

 

 

 

Strana výpisu

... 9 ...