Hlavní zprávy

Mikulášská nadílka - slavnostní rozsvícení vánočního stromu

28. listopadu 2017, 11:22

 

 

 

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2018

22. listopadu 2017, 08:19

 

 

 

SENIOR POINT ve Frýdku-Místku

20. listopadu 2017, 08:07

 

 

 

Muzeum na Větrné hůrce

16. listopadu 2017, 10:09

 

 

 

Vyhlášení popisu věci - výzva čj. KRPT-220702-99/TČ-2017-070271-111

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.11.2017

Svěšeno:

15.12.2017

15. listopadu 2017, 08:38

 

 

 

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na stavební práce - Chodník podél silnice III/48418 k.ú. Malenovice v úseku MK č. 5b - penzion Rajská bouda

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.11.2017

Svěšeno:

14.12.2017

14. listopadu 2017, 12:26

 

 

 

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na stavební práce - Oprava zpevněných ploch dvorního traktu včetně odkanalizování

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.11.2017

Svěšeno:

14.12.2017

14. listopadu 2017, 12:18

 

 

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.11.2017

Svěšeno:

13.12.2017

 

 

 

Návrh rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2018 + výkaz FIN 10/2017 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy pro rok 2019,2020

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.11.2017

Svěšeno:

13.12.2017

13. listopadu 2017, 09:19

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy čj. 66595/2017-MZE-16212

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.11.2017

Svěšeno:

08.12.2017

8. listopadu 2017, 08:35

 

 

 

Strana výpisu

... 10 ...