Hlavní zprávy

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - "Chodník podél silnice III/48418 k.ú. Malenovice v úseku MK č. 5b - Penzion Rajská bouda

5. prosince 2017, 11:39

 

 

 

Záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu a provozování vodního díla

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.11.2017

Svěšeno:

30.12.2017

30. listopadu 2017, 08:57

 

 

 

Prodej KUŘIC

29. listopadu 2017, 09:18

 

 

 

Rozpočtový výhled obce Malenovice na léta 2014-2021

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

29.11.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

29. listopadu 2017, 08:35

 

 

 

Mikulášská nadílka - slavnostní rozsvícení vánočního stromu

28. listopadu 2017, 11:22

 

 

 

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2018

22. listopadu 2017, 08:19

 

 

 

SENIOR POINT ve Frýdku-Místku

20. listopadu 2017, 08:07

 

 

 

Muzeum na Větrné hůrce

16. listopadu 2017, 10:09

 

 

 

Vyhlášení popisu věci - výzva čj. KRPT-220702-99/TČ-2017-070271-111

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.11.2017

Svěšeno:

15.12.2017

15. listopadu 2017, 08:38

 

 

 

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na stavební práce - Chodník podél silnice III/48418 k.ú. Malenovice v úseku MK č. 5b - penzion Rajská bouda

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.11.2017

Svěšeno:

14.12.2017

14. listopadu 2017, 12:26

 

 

 

Strana výpisu

... 10 ...