Seznámení s podklady rozhodnutí před vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby " Objekt doprovodných služeb lyžařského areálu P.O.M.A. Malenovice"

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

30.07.2019

Vyvěšeno do:

29.08.2019

30. července 2019, 09:43

Přílohy: