Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením (SaS)

11. listopadu 2019, 14:49

Ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí je od ledna 2019 bezplatně poskytována sociálně aktivizační služba pro seniory od 55 let a osobám se zdravotním postižením od 24 let ohroženým sociálním vyloučením.
Služba obsahuje činnosti:
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
V sociálně aktivizační službě vytváříme prostor pro pravidelné setkávání, trénujeme paměť a pozornost, hrajeme společenské hry. Věnujeme se relaxačnímu cvičení, muzikoterapii, procvičujeme jemnou motoriku výrobou drobných dekoračních předmětů a nacvičujeme péči o chod domácnosti. V případě zájmu jsme schopni seznámit klienta s prací na počítači a s mobilem. Organizujeme přednášky a poznávací procházky po městě a okolí. Poskytujeme základní sociální poradenství a pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Služba je určena občanům Frýdlantu nad Ostravicí, Bílé, Janovic, Čeladné, Pržna, Pstruží, Kunčic pod Ondřejníkem, Ostravice, Starých Hamer, Malenovic a Metylovic. Bližší informace poskytne sociální pracovnice Kamila Vabroušková, tel: 778 459 990, email: , SSSFNO, Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí.