Studie odkanalizování obce Malenovice je dokončena

19. prosince 2019, 08:18 | Díky dotaci poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje obec Malenovice k dispozici novou Studii odkanalizování obce.

Veřejná prezentace výsledků studie proběhne na speciální schůzi zastupitelstva dne 23. ledna 2020. Pracovníci společnosti Aquecon, která studii zpracovávala, zde představí varianty řešení i návrh dalšího postupu.
Náklady na pořízení studie byly 166 020,47 Kč, přičemž dotace z rozpočtu Kraje pokryje dle smlouvy 74,87 %.
Celá studie  je k dispozici ke stažení zde:


www.uschovna.cz/zasilka/VGVXM69HCVWXSH72-KJ7


V tištěné podobě je pak k nahlédnutí na Obecním úřadu v Malenovicích.