Územní studie zastavitelných ploch Z16, Z17, Z18, Z33, Z34, Z35 Malenovice

11. května 2020

Územní studie zastavitelných ploch Z16, Z17, Z18, Z33, Z34, Z35 Malenovice v kompletní podobě (1x textová část + 5 výkresů) registrovaná v Evidenci územně plánovací činnosti od 5. 5. 2020.

 

 

Přílohy: