Veřejná vyhláška - Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

08.09.2017

Vyvěšeno do:

08.10.2017

8. září 2017, 14:57

Přílohy: