VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu čj. 12412/2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

15.04.2019

Vyvěšeno do:

15.05.2019

15. dubna 2019, 13:20

Přílohy: