ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

16. září 2020, 11:37 | Žádost o vydání voličského průkazu dle § 26a zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů a dle § 6a zákona č. 247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Přílohy: