Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - Druhá změna rozpočtu dle platné rozpočtové skladby

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

22.07.2020

Vyvěšeno do:

21.08.2020

22. července 2020, 10:19 | Rozpočtové opatření schváleno na schůzi dne 1.7.2020.

Přílohy: